Aktuellt

Gudstjänsten öppen för besökare
Folkhälsomyndighetens förskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter togs bort den 29:e september. Uppmaningen att vaccinera sig och att stanna hemma (och testa sig) vid symtom på covid-19 finns fortsatt kvar. Nu när vi som samhälle och församling ställer om till ett liv efter pandemi-restriktioner, vill vi uppmuntra alla till att fortsätta visa hänsyn när vi möts i kyrkan. Vi har haft ett par härliga gudstjänster efter sommaren – och det är så härligt att få komma samman och fira gudstjänst ihop! Så vad gäller nu?
Uppdatering om tillgång till lokalerna
I början av pandemin fick vi stänga av accessen till kyrkan på grund av restriktionerna. Det blev också tydligt att vi behöver aktuella kontaktuppgifter till samtliga med accesskort till vår kyrklokal. Den nya GDPR-lagen gör också att vi måste inhämta samtycke för att behandla dessa personuppgifter. Detta är ett nytt lagkrav som vi inte råder över själva. Styrelsen har också beslutat om användarvillkor för de som har accesskort. Som vi tidigare meddelat behöver du därför ansöka om att få ditt kort återaktiverat, vilket du gör via länken nedan. Hör gärna av dig till passerkort@pklund.se om det inte fungerar, eller om du har frågor!
Access to the facilities
You who earlier had access card to the Church facilities in Lund need to reapply to reactivate your access card, which we earlier have informed about. In the beginning of the pandemic we needed to shut down all access cards due to the restrictions. It became clear that we also needed contact information to all that are granted an access card. The new GDPR-law requires us to collect agreement from you to handle your personal information. The Board also decided about terns of use that everyone need to sign. All this taken in to account, you need to apply to activate your access card. Click the button below to apply via our digital form. Please do not hesitate to contact passerkort@pklund.se should you have any questions.

Be för mig!

Vi ber gärna för dig

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.