Äventyret

Aventyret-907x405

När: Söndagar kl 11:00-12:30 i samband med gudstjänsten
Var: Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25, Lund
För vem: För alla barn mellan 4 och 13 år
Terminsstart: 12 januari 2020

När vi samlas till gudstjänst är alla varmt välkomna, stora som små. Efter en gemensam inledning i kyrksalen går barnen iväg till Äventyret.

Äventyret är anpassad efter barnens lust att lära, upptäcka och leka tillsammans. Målet är att stödja barnen på deras resa till en egen fördjupad tro.
Äventyret har sex byggstenar: det vi gör ska vara bibelbaserat, relevant, barnanpassat, kreativt, äkta och tryggt. Barnen är indelade i tre grupper efter ålder, blåa gruppen: 4-6 år, röda gruppen: 7-9 år och gula gruppen 10-13 år.

Vi lär oss om vad som står i bibeln och var det kan innebära för oss idag, vi ber och pysslar, experimenterar  och leker tillsammans. Vi använder många olika sätt för att upptäcka bibeln – i de yngre åldrarna kan det handla om teater, bibelbingo, film och berättelser.
Som material använder vi här “Leva Livet” ( http://www.pingstung.se/leva-livet )
I den äldre gruppen +10 år (åk 4-7) är delaktighet ledordet och det kan t ex hända att vi kopplar bibelundervisningen till olika praktiska aktiviteter som ett experiment, att vi skriver en låt, gör en intervju/studiebesök eller kanske packar ett julpaket till någon som behöver det.
Kontakt: cecilia.pihlstrom@pklund.se
Alla barn är varmt välkomna till Äventyret!

Be för mig!

Vi ber gärna för dig

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.