GDPR

PK Lund policy för personuppgifter

GDPR

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig som prenumerant på vårt elektroniska nyhetsbrev hanterar vi ditt namn och din e-postadress för att kunna leverera nyhetsbrevet. För vissa tjänster på hemsidan, som t ex att anmäla sig till olika sammankomster i pingstkyrkan, hanterar vi också dina personuppgifter som namn, adress, e-postadress.

Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att använda länken längst ner i Nyhetsbrevet.

Vilka uppgifter vi hanterar:

 • Namn, Adress, Postadress
 • Telefon, Mobiltelefon, E-post
 • Födelsedatum
 • Aktiv i olika grupper (Råd och styrelser, värdgrupp, tolklistor mm)
 • Samtycke (Ja/Nej), datum
 • Medlem (Ja/Nej)

Medlemsspecifika data:

 • Datum: Dopdag
 • Datum: Inträde i församlingen
 • Datum: Utträde ur församlingen
 • Orsak till utträde (Avliden, egen begäran, utesluten, avflyttat, tappat kontakten)

Datasäkerhet

Ovanstående uppgifter ska finnas lagrade i digitalt format och skyddas från intrång med lämpligt skydd (lösenord, kryptering och/eller liknande). Kopior för ”backup” ska göras regelbundet. Dessa kan var digitala (t ex en flashdisk) eller analoga (t ex pappersutskrift).

Om ett dataintrång har skett ska detta anmälas till datainspektionen inom 72 timmar.

Ändamål

Data lagras i registret för följande två ändamål:

 • Personlig service
  Medlemsvård, uppvaktningar, flyttbetyg, sjukbesök, hembesök, ansvarsgrupper, bönegrupper
 • Information
  Inbjuda till gudstjänster och sammankomster, kallelser till församlingsmöten och administrationsmöten (föreningsstämma), delge beslut och händelser i församlingen, samt i Pingst riks.

Intresseavvägning och Samtycke

Vi har gjort en Intresseavvägning att de registrerade personerna har ett intresse av att vi sparar deras uppgifter för att uppfylla ändamålen Personlig service och Information enligt ovan.

För nya personer som förs in i registret ska vi söka skriftligt samtycke. Datum för samtycke ska registreras. Existerande personer i registret ska på sikt kontaktas för muntligt samtycke. Vi behåller uppgifterna i databasen tills vi fått samtycke från samtliga.

Personuppgiftsansvarig

Församlingens föreståndare är personuppgiftsansvarig. Registret administreras av personer som föreståndaren har utsett.

Spridning och Integritet

Församlingsledningen har rätt att ta del av registret. Dessutom ska personer ges tillgång till delar av registret som behövs för att utföra församlingens verksamhet, till exempel namn och mobiltelefon för ”Tolklistan”. Inga uppgifter från registret ska användas utanför församlingens verksamhet, förutom adress till Pingst för utskick av tidningen pingst.nu.

Hur länge sparas data

Data i registret sparas så länge personen är aktiv i församlingen. För en medlem sparas dock namn,födelsedatum och medlemsspecifika data även efter att personens utträde ur församlingen.

Insyn

Alla personer som finns med i registret har rätt att få del av sina egna uppgifter och få dem korrigerade om felaktigheter upptäcks. Målsman har samma rättigheter för omyndiga personer.

Rätten att bli bortglömd

En persons data i registret ska raderas, om personen begär det. Praktiskt går det till så att man kontaktar registeransvarig. Registeransvarig bekräftar skriftligen att det gjorts. Dock behålls namn,födelsedatumoch medlemsspecifika dataäven efter att en medlemsdata raderats. Om personen uttryckligen begär att raderas fullständigt så tillmötesgås begäran.

Välkommen med dina frågor

Har du frågor om församlingens arbete med GDPR kontakta församlingens föreståndare Henrik Åström Mail: henrik.astrom@lund.pingst.se
Tel. 0731 587012

Be för mig!

Vi ber gärna för dig

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.