Barn

Alla barn är viktiga!
Vi tror på barnens förmåga att bidra till och ha en naturlig plats i gemenskapen. Vi räknar med dem och tar dem på allvar.

Gud & jag
Vi vill med respekt för den egna processen i varje människas liv ge barnen möjlighet att få upptäcka och forma sin egen relation till Gud

Vänner
Vi vill erbjuda barnen ett sammanhang där de får bygga upp  trygga och goda relationer med andra i olika åldrar

Att förstå Livet & Bibeln
En central del i vår verksamhet är att erbjuda barnen möjligheter att få fundera på livet och Bibelns budskap. Vi vill utmana dem att själva ta ställning i dessa frågor.

Alla dagar
Vi vill att barnverksamheten ska präglas av en helhetssyn på tron, att den är för alla dagar, hela livet.
Vi ser hemmet som basen i barnens liv och vill understödja denna miljö som den viktigaste växtplatsen för tron

Jag behövs
Vi tror på värdet av delaktighet att få ha en funktion som är på riktigt. Varje termin inleds med ett ”Barnens rådslag” där vi fångar upp barnens åsikter och ger möjlighet att anmäla sitt intresse att hjälpa till med något konkret.

Gud har skapat oss att leva i en naturlig utveckling och vi vill ta vara på den kunskap vi har fått om barns förutsättningar och behov. Att vara kreativ, skapande, att uppleva med hela kroppen, att erfara och uttrycka sig genom olika sinnen är naturligt för barn. Vi vill att vår kunskap om barn ska prägla allt vi formar, från undervisning och aktiviteter till miljön för gemenskapen.

Våra barnledare är viktiga – vi vill ge dem all inspiration, kunskap och verktyg för uppgiften som de behöver.
För att skapa en säker miljö utbildar vi ledare i materialet ” I Trygga Händer”
(framtaget av www.fralsningsarmen.se ) – en etisk vägledning för arbete bland barn och unga.

Kingdom

För alla barn mellan 0 och 13 år

Söndagar kl 11:00-12:30

När vi samlas till gudstjänst är alla varmt välkomna, stora som små. Efter en gemensam inledning i kyrksalen går barnen iväg till Kingdom. 

KINGDOM är anpassad efter barnens lust att lära, upptäcka och leka tillsammans. Målet är att stödja barnen på deras resa till en egen fördjupad tro.

Kingdom har sex byggstenar: det vi gör ska vara bibelbaserat, relevant, barnanpassat, kreativt, äkta och tryggt.

Barnen är indelade i fyra grupper efter ålder:

  • Kingdom mini:0-3 år
  • Kingdom junior: 4-6 år
  • Kingdom kidz: 7-9 år
  • Kingdom kidz+ 10-13 år

Vi lär oss om vad som står i Bibeln och vad det kan innebära för oss idag. Vi samtalar och ber samt pysslar, experimenterar  och leker tillsammans. Vi använder många olika sätt för att upptäcka bibeln – det kan handla om teater, bibelbingo, film och berättelser.

Som material använder vi här “Leva Livet” ( http://www.pingstung.se/leva-livet )
Vi vill också koppla bibelundervisningen till olika praktiska aktiviteter; som ett experiment, göra en intervju/studiebesök eller kanske packa ett julpaket till någon som behöver det.

Kontakt: cecilia.pihlstrom@pklund.se
Alla barn är varmt välkomna till Kingdom!

Bibelklass

Bibelklassen träffas kl. 17:30-19.00 varje tisdag i mars 2022.  Bibelklassen är för barn mellan 10-13 år.

För att vara med behöver barnen anmälas till  cecilia.pihlstrom@pklund.se

Ledare:

Cecilia ”Titti”  Pihlström

Babycafé

I vanliga fall möts vi varje torsdag mellan 10.30 och 12.30  i Pingstkyrkan. Vi har sångstund, barnen får leka – och så fikar vi tillsammans. Just nu är det uppehåll under pandemin, men vi hoppas att kunna sätta igång igen lite senare i vår.

Ledare: Cecilia “Titti” Pihlström

Har du frågor så hör av dig till cecilia.pihlstrom@pklund.se

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.