Lediga anställningar

Är Du den vi söker?

Pingstkyrkan i Lund vill arbeta för att alla människor ska ha ett berättigande till ett liv där det finns en plats och en uppgift för var och en och att alla har en gåva att bidra med. Vill Du vara en del av den visionen?

Pingstkyrkan i Lund äger flera fastigheter, med ett antal lägenheter och lokaler som behöver förvaltas. Vissa av dessa hyrs ut, men församlingen förfogar själv över stora och mångfasetterade lokaler.

Vi söker en person som kan kombinera fastighetsförvaltning med att arbetsträna personer som av olika anledningar har kommit bort från arbetslivet eller aldrig ens varit en del av det. Tjänsten består till 50% av fastighetsförvaltning och till 50% av den sociala delen med arbetsträning.

Arbetsuppgifter Fastighetsförvaltare:

Arbetsuppgifter Social tjänst:

Vi förutsätter att du delar Pingstkyrkans värdegrund och att du har någon form av församlingsengagemang sedan tidigare.

Kvalifikationer:

Pingstkyrkan i Lund har en lång tradition av ett socialt engagemang i Sverige och utomlands. Genom ett minst 30-årigt samarbete med Erikshjälpen har vi två egna butiker (Lund City och Genarp) och samarbetar med en tredje butik (Öresundsvägen). I dessa butiker får många tillfälle att arbetsträna liksom många volontärer får en meningsfull sysselsättning. Församlingen har också sedan ett antal år ett språkcafe, där träning ges i svenska språket, men också tillfälle till sociala kontakter. Någon form av matutdelning/servering är under planering.

Pingstkyrkan i Lund äger två fastigheter. En fastighet i Lund på Stora Södergatan 25 som utöver församlingens egna lokaler, kontor och butik inrymmer uthyrda lägenheter, kontor, studentrum och garage. En fastighet i Genarp på Risav 2 som utöver församlingens butik inrymmer uthyrda lägenheter, industrilokaler och en hjälpverksamhetsdepå. Församlingens fastighetsråd ansvarar för att utvecklingen och skötseln av båda fastigheterna tillsammans med en anställd fastighetsskötare och volontär arbetskraft.

Tjänsten är direkt underställd församlingens föreståndare, den anställde rapporterar till församlingens fastighetsråd och det social rådet i respektive del.

För ytterligare information kontakta:
Pastor Henrik Åström 073-158 70 12
Fastighetsrådets ordförande Jacob Svendenius 073-319 00 99
Sociala rådets ordförande Karin Stenzelius 070-538 80 97

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.