Pingskyrkan och GDPR: medlemmar

Pingstkyrkan i Lund, medlemsregistret och GDPR

Pingstkyrkan i Lund är en kristen församling. I vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter om olika personer, exempelvis när det gäller medlemmar eller vid anmälan till läger och liknande aktiviteter. 

Som medlem är du en del av församlingen Pingstkyrkan i Lund. För att vi ska kunna administrera medlemskapet samt erbjuda aktiviteter och informera våra medlemmar om församlingens liv och verksamhet behöver vi behandla vissa personuppgifter.  Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, GDPR.  

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer/födelsedatum
Användarnamn
Bilder
Faktureringsinformation
Information om eventuellt dop  
Inträdesdatum
Eventuell information om vilken församling flyttbrev inkom från
Underskrift/namnteckning,  

Detta är uppgifter du gett till oss i samband med din anmälan om medlemskap.  

Laglig grund
Vi baserar hanteringen av personuppgifter på avtal eller berättigat intresse. 

Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid vi har ett behov av dessa, för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Detta görs främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. 

Rätt att raderas
Du har alltid rätt att få reda på om personuppgifter om dig behandlas. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för, om du återkallar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter och det inte finns rättslig grund för behandling, eller om du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre.  

Om du har samtyckt till att Pingstkyrkan i Lund får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan dock komma att fortsätta att behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket. Kontakt: info@pklund.se

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.