Mission & bistånd

Mali

Mali är ett av världens fattigaste länder. Pingstkyrkan i Lund är så kallad ordförandeförsamling för pingströrelsens arbete i Mali. Vi stödjer samfundet EEADM och ekonomiskt stöd ges till skolavgifter för fattiga familjer och till kvinnoorganisationens arbete för utsatta kvinnor.
Tillsammans med PMU finansieras projekt om mänskliga rättigheter,, byutveckling, projekt som stärker kvinnors och flickors ställning genom alfabetiserings samt att motverka kvinnlig könsstympning. Samfundet i Mali driver två skolor i huvudstaden Bamako som vi regelbundet är med och stödjer genom överskott från second hand på olika sätt: till exempel genom byggandet av skolsalar, utrustning och elevavgifter.

Thailand & Kambodja

Vi är som församling med och stöttar missionärerna Daniel & Paulina Brolin i deras arbete med församlingsplantering i Bangkok och Kambodja. Bland annat har man startat en församling i Siem Reap i Kambodja. Där har man också ett hjälparbete bland ungdomar som fastnat i drogmissbruk, en verksamhet vi också ger stöd till. Mer information om deras arbete finns nedan.

Tchad

Pingstkyrkan i Lund har fått möjlighet att hjälpa till med projekt i Tchad.

Även här har vi kunnat hjälpa till med byggande av skolor samt utrustning av ungdomscentra med bibliotek.

Genom Pingstkyrkan i Örnsköldsvik har vi varit med och finansierar skolbygge i huvudstaden Ndjamena, fortbildning av lärare och drift av sjukhus i Amandou.

Vi har också stöttat hjälpverksamhet till funktionshindrade.

Bolivia

Under flera år har Pingstkyrkan i Lund stöttat sömnadsutbildning till ensamstående kvinnor i Sacaba genom verksamheten Tabita. Genom denna verksamhet får kvinnorna en möjlighet att skaffa sig en egen inkomst genom att sälja de kläder de lär sig att producera. På landsbygden i södra Bolivia stödjer vi matbespisning till barn som har långt till den lokala skolan. Genom att finansiera ett hönshus har vi kunnat hjälpa verksamheten att få en egen inkomst.Vi har också under flera år stöttat ett alfabetiseringsprojekt i Bolivia.

Peru

Mångåriga Perumissionärerna Anita och Göran Olsson har byggt upp en omfattande verksamhet i församlingen i Chulucanas. Församlingen där bedriver ett omfattande arbete bland funktionshindrade barn.
Vi stödjer detta arbete med lönekostnader till sjukgymnast, fortbildningar, materialkostnader och uppstart av mobil verksamhet för att nå de familjer som bor på landsbygden. Vi stödjer också Pronar, ett arbete för att förebygga övergrepp bland barn.

Colombia

Pingstkyrkan i Lund ger årligen ekonomiskt stöd till fadderbarn i Colombia i samarbete med Amigos – Vänner för Livet.

Kazakstan

I Satpayev har vi en vänförsamling. I församlingen bedrivs bl a TV-evangelisation och behandlingshem för missbrukare. Kontaktpersoner för församlingen i Satpayev är Anja och Niels Kristensen

Senegal

Genom organisationen Folk och Språk har vi varit med och stött språkutvecklingsarbete i Senegal. Projektet syftar till att utarbeta skriftspråk till två stamspråk.

Övrig mission

Katastrofhjälp

Utöver sociala projekt och biståndsprojekt avsätts varje år pengar från överskottet i våra secondhandbutiker till katastrofhjälp. Dessa pengar kanaliseras företrädesvis genom lokala kontakter eller genom PMU:s samarbetsorganisationer.

IBRA

Vi stödjer missionsorganisationen IBRA:s verksamhet i Västafrika. Radiosändningarna har resulterat i bildandet av flera bibelupptäckargrupper och församlingsplanteringar och man arbetar målmedvetet med att nå de minst nådda folkgrupperna med evangelium på deras språk.

Missionsstipendium

Genom missionsstipendium vill vi hjälpa till att göra det möjligt för församlingens medlemmar att pröva på missionsarbete i annat land. Missionsstipendium kan sökas två gånger per år med sista ansökningsdatum 1 april resp 15 oktober.
Vill du ansöka fyller du i det här formuläret (klicka på länken) och mejlar till missionsradet@pklund.se

Missionsstipendium

Genom missionsstipendium vill vi hjälpa till att göra det möjligt för församlingens medlemmar att pröva på missionsarbete i annat land. Missionsstipendium kan sökas två gånger per år med sista ansökningsdatum 1 april resp 15 oktober.
Vill du ansöka fyller du i det här formuläret (klicka på länken) och mejlar till missionsradet@pklund.se

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.