Adress & telefon

Pingstkyrkan i Lund

Besöksadress vid gudstjänst & arrangemang: Stora Södergatan 25, Lund
Expedition, kontor & postadress: Lilla Södergatan 18B, 223 53 Lund
Fastighetsärenden: Mikael Svensson,0762-265523
Lokalbokning: Caroline Krook, 0709-524016

Telefon till expeditionen: 046-130040
Expeditionen är bemannad tisdag-torsdag kl 09.00-12.00

E-post till expeditionen: exp(at)lund.pingst.se

Bankgiro:

Var vänlig observera att insättningar inte längre kan göras till de plusgirokonton som tidigare använts!
Samma sak gäller för de bankkonton som tidigare använts, dessa har ersatts av ett enda gemensamt konto för de olika kassorna: 8313-9 524 132 520-7.
OBS! Om detta konto används för insättning av gåvor är det viktigt att noga ange vad gåvan avser!

Verksamhetskassan
Bankgiro: 763 – 8000

Missionskassan
Bankgiro: 129 – 70 19

PK hjälperkassan
bistånds- och utvecklingsinsatser från Pingstkyrkan i Lund
Bankgiro: 5277-1920

Fastighetskassan
Bankgiro: 231-3518

Genarpskassan
Bankgiro: 731-4180

 

Be för mig!

Vi ber gärna för dig

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.