Ge en gåva

Det finns många sätt att ge en gåva till Pingstkyrkan. Många använder sig av automatisk överföring varje månad. Använd i så fall de konton du finner här nedan.

I gudstjänstlokalen har vi en så kallad Gåvomat där du kan dra ditt bank-/kreditkort och knappa in det belopp du önskar ge.

Det går också bra att använda sig av Swish på nummer 123 122 43 77. Ange vad din gåva avser!

Bankgiro:

Var vänlig observera att insättningar inte längre kan göras till de plusgirokonton som tidigare använts. Samma sak gäller för de bankkonton som tidigare använts, dessa har ersatts av ett enda gemensamt konto för de olika kassorna: 8313-9 524 132 520-7.
OBS! Om detta konto används för insättning av gåvor är det viktigt att noga ange vad gåvan avser.

Verksamhetskassan
Bankgiro: 763 – 8000

Missionskassan
Bankgiro: 129 – 70 19

PK hjälperkassan
bistånds- och utvecklingsinsatser från Pingstkyrkan i Lund
Bankgiro: 5277-1920

Fastighetskassan
Bankgiro: 231-3518

Genarpskassan
Bankgiro: 731-4180

Be för mig!

Vi ber gärna för dig

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.