Vad vi tror

1. Vi troren Gud, uppenbarad i tre personer: Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

2. Vi tror att människan skapades god men av fri vilja syndade och därmed förlorade gemenskapen med Gud.

3. Vi tror att varje människa kan få en återupprättad, personlig gemenskap med Gud genom frälsningen i Jesus Kristus.

4. Vi tror att Bibeln är Guds Ord till alla människor och rättesnöret för tron på honom.

5. Vi tror att den troendes dop innebär en begravning av den gamla naturen och en återuppståndelse till ett nytt liv i Jesus Kristus.

6. Vi tror att Andens dop är en erfarenhet som ger den troende kraft att vara ett vittne för Gud och utrustar den troende för det liv Gud tänkt.

7. Vi tror att församlingen har ett uppdrag att genom konkreta handlingar uttrycka Guds kärlek till världen, samt att hjälpa människor till en upprättad relation med Gud, andra människor och skapelsen.

8. Vi tror, och väntar på, att Jesus Kristus en dag ska komma tillbaka för att hämta de troende till sig och upprätta nya himlar och en ny jord där ondskan inte existerar.

Be för mig!

Vi ber gärna för dig

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.