Peru

Peru har ett kulturarv med mäktiga högkulturer som sträcker sig tusentals år tillbaka. Den mest kända är inkakulturen, som växte fram under 1100-talet. Inkariket omfattade länder som t.ex. Ecuador, Chile, Bolivia och Peru. Peru var centrum i inkariket under åren 1438-1532. Det blev känt för bl.a. storslagna tempel, palats, vägar, akvedukter, och stora rikedomar av guld och silver.

Spanjorerna erövrade inkariket och Peru blev spanskt vicekungadöme 1542-1821. Erövringen försvagade landet oerhört ekonomiskt och ursprungsbefolkningens antal sjönk med över 80 procent.
1821 blev Peru självständigt och landet har numera många partier och styrs av kongress och president. Idag har landet drygt 32 miljoner invånare.

Vårt arbete i Peru

Pingstförsamlingen ”Casa de Oración” i staden Chulucanas, grundades av missionärerna Anita &  Göran Olsson 1975. De första åren hade vi inga medarbetare, men väckelsen förändrades denna bild, tack vare ständig delegation fördubblades både utposter och pastorer snabbt så också det sociala arbetet som står i nära kontakt med församlingsarbetet.

Församlingens sociala arbete har två facetter: RBC – arbete bland barn med funktionhinder, PRONAR – arbete bland utsatta barn.

RBC – arbete bland barn med funktionshinder

Staden Chulucanas är en liten provinsstad i norra Peru. I denna stad, som på så många andra ställen på den peruanska landsbygden, betraktas funktionshinder som en skam både för den drabbade och för familjen. Därför gör man allt för att gömma undan barnen i hemmen. Skammen och okunskapen leder till att många barn får växa upp i fångenskap, undangömda utan någon som helst stimulans. Barnen lever under extremt fattiga förhållanden och lider i de flesta fall av grav undernäring.

I det CBR-projekt (Community-Based Rehabilitation) är målet att söka upp dessa undangömda barn och ge dem ett värdigt liv. Programmet innebär att ge barnen hjälpmedel, sjukvård, och tillgång till skola. Dessutom arbetar vi med upplysning till föräldrar och myndigheter.

PRONAR – Förebyggande arbete för utsatta barn

PRONAR är namnet på den verksamhet som omfattar förebyggande arbete för att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp. Undervisning sker i skolklasser i Chulucanas och syftar till att ge barn kunskaper om sina rättigheter enligt FNs barnkonvention. Barnen lär sig att det inte är tillåtet för vuxna att locka till sig barn, att de ska säga ifrån och berätta för någon vuxen de litar på om de utsätts för övergrepp. Även föräldrar undervisas om barns rättigheter och vikten av att skydda barn från sexuella övergrepp och våld.

Pingstkyrkan och Erikshjälpen genom sina tre secondhandbutiker i Lund och Genarp finansierar båda programmen med öronmärkta pengar till olika behov som till exempel: till RBC hjälpmedel, sjukgymnast, dietist och inköp av ett fordon för att kunna nå olika avlägsna byar  med hjälp till barn med funktionshinder. Till PRONAR som jobbar med utsatta barn hjälper vi med driftbidrag.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.