Pingstkyrkan i Lund och förändrade restriktioner

Pingstkyrkan i Lund och förändrade restriktioner

Denna vecka har besked vi längtat efter kommit – om lättnader i restriktionerna från myndigheterna. Så vad händer nu?

Bönesamlingarna

Öppnar för upp till 50 besökande (mer information kommer att finnas i kalendariet). Det kommer också vara möjligt att delta via Zoom. Några av dessa samlingar i sommar kommer att hållas enbart digitalt, se hemsidan för mer information.

Gudstjänster klockan 11

Vi kommer fortsatt att ha vår planerade ”storöppning” den 15 augusti. Det är många som under pandemin offrat av sin tid för att vi ska kunna följa gudstjänsterna på svenska, engelska och farsi via webben, inte minst teknikerna och de medverkande. Att öppna upp innan den 15 augusti skulle kräva insatser av både anställda och volontärer som vi i nuläget inte har. Det är också fortfarande många som inte är vaccinerade som vi behöver ta hänsyn till och visa omsorg om. Man kan likna det vid att köra bil, ibland har man inte möjlighet att köra så fort som hastighetsbegränsningarna tillåter eftersom man måste ta hänsyn till andra saker i omgivningen. Däremot kommer vi att öppna upp för besökare den 13 och 20 juni, med anmälan på hemsidan. Det är inte riktigt som vanligt; lovsången är förinspelad och visas på tv-skärm bak i lokalen och vi kommer att fortsatt ha anvisade sittplatser i lokalen.
Övriga gudstjänster klockan 11 under sommaren spelas in i förväg och läggs ut på hemsidan varje söndag.

Internationella gudstjänster klockan 14

Öppnar upp för 50 deltagare från den 13 juni och över sommaren. Här kan du läsa mer om hur du anmäler dig.

Nyhem i Lund

Varmt välkommen att tillsammans ta del av undervisning från Nyhem på storbild i kyrksalen! (anmälan på hemsidan, 50 personer)

– Ungdomskväll med grill på taket fredag 18 juni kl 17.30
– Kvällsmöte tisdag 22 juni kl 18.30
– Kvällsmöte onsdag 23/6 kl 18.30

Bönegrupper och hemgrupper

Vi uppmuntrar er som har möjlighet att mötas under sommaren – gärna utomhus!

Second Hand & Mathjälpen

Ta gärna tillfället och hjälp till under sommaren om du har möjlighet! Mathjälpen har några luckor kvar att fylla i volontärschemat (kontakta mathjalpen@pklund.se för mer information).


EFTERLYSES: Coronavärdar!


För att vi ska kunna ha öppna sammankomster behöver vi corona-värdar. Deras ansvar är att påminna om rådande restriktioner, se över att handsprit finns utplacerat för besökare, tekniker och medverkande, samt möjliggöra att in- och utgång till lokalerna sker utglesat. Kan du hjälpa till?
Hör av dig till Dan Elofsson (dan.elofsson@pklund.se) eller
Tove Smeds (
tove.smeds@pklund.se ).

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Så roligt att du vill få vårt Nyhetsbrev!

Fyll i formuläret nedan och följ sedan instruktionerna.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.