Viktig information om Covid-19-viruset i Pingstkyrkan


Hör av dig till oss på webbredaktionen om du brukar anordna samlingar i församlingen, så att vi kan uppdatera fortlöpande förändringar på denna sida.
E-post: webben@pklund.se


Uppdaterad 2020-03-27

فارسی بیشتر پایین

Scroll down for information in English

Kära församlingsvän!

Vi ställer om!

Pingstkyrkan Lund fortsätter att följa Folkmyndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. Idag kom förbud mot samlingar på mer än 50 personer. Det innebär att vi nu kommer att fira gudstjänster tillsammans över internet via ljud och bild. Se www.pklund.se för att se hur du kan delta. Bara de som på olika sätt medverkar i gudstjänsten samlas i kyrkan.

Mindre bönesamlingar kommer att fortsätta om vi inte meddelare annat på hemsidan. De som är symptomfria och under 70 år kan samlas till mindre samlingar för bön på tisdagar kl 10 och 19. Om du tvingas att vara hemma kan du ändå vara med och be dessa tider. Vi ber för vår församling, vår stad, vårt land och vår värld. Den värld som Gud älskar och som vi kallas att älska och tjäna.

Mindre samlingar för barn och ungdom, samt språkcafé kommer också att fortsätta.

I tider som dessa är kontakten mellan oss i församlingen desto viktigare. Behöver du hjälp eller kan hjälpa till så kontakta hjalp@pklund.se eller ring vår församlingsocionom Daniela Rask 0706 003888

I Jesu kärlek

Församlingsledningen genom Henrik, Dan och Tove

 

Dear Church Family!

We are moving in a new direction!

Since the beginning of the coronavirus outbreak The Pentecostal Church in Lund has been following both the recommendations of the Swedish Health Department and the decisions made by the leaders of the government. Today new restrictions have been put into place that limit all gatherings to a maximum of 50 people. In response to this, we will be moving our services online where we will be streaming with both sound and video. Please see www.pklund.se for more information for how to participate in these services. Please note: only those who are directly involved in running the service will be allowed to be present in the church.

Unless noted otherwise on the homepage, smaller prayer gatherings will continue as normal. If you are free of any sickness symptoms and you are younger than 70 years old, you are welcome to join us in the church for prayer on Tuesdays at 10am and 7pm. Even if you are required to stay home from these meetings, you are nevertheless encouraged to pray at the allotted times. Let us pray for our church, our city, our country, and our world—the world that God loves and that we are called both to love and to serve.

Smaller gatherings for children and the youth as well as språkcafé will continue as normal.

In times like these our connection to one another in the church is more important than ever. If you are in need of help of any kind or if you are able to offer your help, please contact hjalp@pklund.se or call our church’s social worker, Daniela Rask, at 0703-577647.

In Christ and in His love,

Henrik, Dan, and Tove, from The Church Leadership

اطلاعات در مورد چگونگي برخورد با ويروس كرونا در كليساي پينگست  !

دوستان محترم كليسايي!

اطلاع جهت تغييرات.

كليساي پينگست لوند جهت ادامه رعايت توصيه هاي مقامات دولتي و تصميمات دولت در  مورد ويروس  كرونا .

بدليل ممنوعيت اجتماع بيش از  50 نَفَر جلسه عبادتي روز يكشنبه ساعت ١١  را از طريق اينترنت با صوت و تصوير برگذار خواهيم كرد.wwwpklund.se  براي شركت اينترنتي در اين جلسه عبادتي.

فقط افرادي در كليسا حضور خواهند داشت كه مشغول خدمات كليسايي هستند.

جلسات كوچكتر  عبادتي و دعا طبق معمول برگذار خواهد شد مگر اينكه اطلاعات جديدي داده شود.

أفراد زير ٧٠ سال كه هيچگونه علايم بيماري در انها نباشد ميتوانند در جلسات دعاي  روز سه شنبه  10 صبح

و 19 بعد از ظهر شركت نمايند.

در صورت عدم امكان شركت در جلسه دعا ميتوانيد همزمان در منزل با ما متحد شده دعا كنيد.

ما براي كليسا. شهرمان. كشورمان و تمام دنيا دعا خواهيم كرد.

دنيايي كه خداوند به ان عشق ميورزد و ما خوانده شده ايم كه به ان عشق ورزيده انرا خدمت نماييم.

گروه هاي كوچك بچه ها و جوانان و همچنين Språk café برگذار ميشود.

در اين دوران سخت ارتباط ما با كليسا بسيار حايز اهميت است.

اگر به كمك احتياج داريد؟ يا اينكه ميتوانيد كمك كنيد ميتوانيد با مددكار اجتماعي كليسا Daniela Rask

0706 003888 و يا hjälp@pklund.se    در تماس باشيد .

در محبت و عشق مسيح باشيد.

هيت رهبري كليسا توسط هنريك

دان. و توهSpråkcaféet har öppet/The language cafe is open

Språkcaféet har öppet på lördag mellan kl 11-13. The language cafe is open this Saturday at 11-13.


Uppdaterad 2020-03-27

Vi ställer om!

Kära vänner, med anledning av det nya förbudet om att samlas 50 personer eller fler, ställer vi om våra gudstjänster. Vi förbereder för att sända gudstjänster via hemsidan. Håll utkik här på webben, vi uppdaterar fortlöpande.


Uppdaterad 2020-03-26

Inställt: Sisterhood

Lördagens samling “Sisterhood” skjuts fram, vi återkommer om ny tid.


Uppdaterad 2020-03-25

Inställt: Happy Day/GLOW

Alla barn: Happy Day/GLOW inställt imorgon.
Vi återkommer med ny tid framöver.


Uppdaterad 2020-03-24

Inställt: Bön tisdag kl 19.00

Bibelstudierna är för tillfället inställda.

Inställt: onsdagens stickkafé

 

Gudstjänsten på söndag

På söndag möts vi som vanligt till gudstjänst kl 11.00.
Det går också att följa gudstjänsten på stream.pklund.se för den som så önskar.
Vi meddelar eventuella ändringar på denna sida.

 


Uppdaterad 2020-03-19

Kära församling,

Vi upplever en tid av oro runt omkring oss, men mitt i detta är vi syskon som hjälper varandra. Med anledning av pågående smittspridning av Covid-19-viruset vill vi därför skapa möjligheten att få – och ge – stöd.

Behöver du hjälp med något? Om du eller någon i din närhet har behov av hjälp med att till exempel handla hem varor så vill vi hjälpa dig med detta. Hör i så fall av dig till Daniela som samordnar stöd och kontakter.

Kan du hjälpa till?
Det finns också möjlighet att vara med och hjälpa andra, genom att exempelvis handla åt personer som tillhör riskgrupper, så att dessa slipper vistas i folktäta miljöer i onödan (OBS, det är viktigt att du som hjälper till inte själv tillhör någon riskgrupp). Om du vill hjälpa till – kontakta Daniela som samordnar stödinsatser.

Mejla oss på hjalp@pklund.se eller ring oss på 070-600 38 88.

Guds välsignelse!

Daniela Rask

Församlingssocionom i Pingstkyrkan

——

Dear Church Family,

We find ourselves in a troubled time, but in the midst of such trouble we nevertheless remain brothers and sisters who are able to help one another. Due to the continuing spread of the Covid-19 virus we therefore want to be able to offer support to those of you who need it.

Do you need help of any kind? If you or anyone else around you needs support, for example with grocery shopping, we would like be there to help you. If you are in need of help of any sort, please contact Daniela, who is resposible for organizing support and for connecting people.

Are you able to offer help? There is also the possibility for you to join us in helping to meet the needs of others by, for example, shopping for people who have an elevated risk of being affected by the virus and therefore should not be out in public unnecessarily. (NB: it is important that those of you who are helping do not yourselves belong to the risk group!) If you are able to help, please contact Daniela, who is responsible for organizing support.

Please contact us by email at hjalp@pklund.se or call us at 070-600 38 88.

God bless you!

Daniela Rask

Social Worker for Pingstkyrkan, Lund


Uppdaterad: 2020-03-18

– Språkcaféet planeras vara öppet på lördag kl 11-13. Kolla på hemsidan dagen innan för att se eventuella förändringar.
There will be language cafe on Saturday at 11-13. Make sure to check the website the day before as it might change.

– Ungdomsgruppen Fusion möts som vanligt på fredag kl 19.00.

– På söndag möts vi som vanligt till gudstjänst kl 11.00. Det går också att följa gudstjänsten på stream.pklund.se

– Tisdagens bibelstudium är inställt och vi möts istället till bön kl 19.00

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt, så kika förbi här innan du besöker kyrkan så du vet vad som gäller.  

 


Uppdaterad: 2020-03-16 

– Imorgon tisdag möts vi till bön som vanligt kl. 10.00 och kl.19.00.

– Onsdagens stickcafé är inställt. Information om kommande samlingar kommer här på hemsidan.


Uppdaterad: 2020-03-13

Kära församlingsvänner,

För att hindra eventuell smittspridning av Covid-19-viruset i Pingstkyrkans verksamhet har församlingsledningen beslutat om försiktighetsåtgärder. Vi följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi utgår även från vår kristna grundsyn som handlar om att ta hänsyn om varandra, särskilt om dem som är svaga. Det innebär följande:
  1. Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även vid lindriga förkylningssymtom, såsom lätt feber eller hosta. Detta gäller både barn och vuxna.
  2. Tvätta händerna ofta. Nys och hosta i armvecket.
  3. Vi värnar om städningen med extra insatser och inför extra noggranna rutiner kring kyrkkaffet.
  4. Vi kommer avstå från handhälsningar under en period.
  5. Vi ger möjlighet för den som stannar hemma att följa gudstjänsten direkt via internet. När gudstjänsten pågår kan man lyssna på den via stream. Du kommer till sidan genom att skriva in “stream.pklund.se” i din webbläsare. Den övre rutan ger lyssning till gudstjänsten på svenska i sin helhet. Skulle det uppstå tekniska problem då många kopplar upp sig kan man i efterhand lyssna på predikan i vår podcast
  6. Om du behöver hjälp i din vardag med att t ex handla mat så tveka inte att kontakta församlingen. Vi står tillsammans och stöder och hjälper varandra. (Se mobilnummer nedan)
  7. Vi ber för vårt land och vår värld. I en tid av oro och risker sätter vi vårt hopp till vår frälsare och herre. Vi ber om beskydd, stopp för smittspridningen, samt visdom och kraft till sjukvården och myndigheterna.

Kyrkan kommer att fortsätta med barn- och ungdomsverksamhet så länge skolorna är öppna. Om läget förändras kommer vi fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

På vår hemsida pklund.se kommer vi att kontinuerligt uppdatera information om det kommer nya riktlinjer kommer från Folkhälsomyndigheten.

 

För församlingsledningen

 

Henrik Åström, Dan Elofsson 0709-837744 och Tove Smeds 0720-469143

Här kan du läsa mer om Covid-19

 

Dear church family,

 

In order to aid in the prevention of the spread of the Corona virus, the leadership of the church has made the following decisions regarding preventative measures. These decisions are in-line with and come at the recommendation of the Swedish health department. Moreover, the decisions follow from our fundamental Christian values to take care of one another, especially those among us who are more vulnerable. The decisions are as follows:

 

1. Remain at home if you are sick. This includes even minor sickness symptoms such as a lower fever or a cough. This applies both to children and to adults.
2. Wash your hands often. Sneeze and cough on your sleeve and not on your hands.
3. There will be additional measures taken in the cleaning of the church as well as with respect to the routines involved in the coffee time following the services.
4. We will refrain from shaking hands for a period of time.
5. For those who remain at home, we offer the possibility of participating with Sunday services through our online streaming platform. As such, it will be possible to listen live while the services are underway. This streaming site can be found by visiting “stream.pklund.se” (write this address into your web browser). Clicking on the first box on the site will connect you to the direct stream in Swedish. Clicking on the other box on the site will connect you to the English interpretation of the Swedish service.
6. If you need assistance in your daily routines with things such as grocery shopping, please do not hesitate to contact the church. We stand together and support one another. (Cellphone numbers are listed below.)
7. We pray for our country and for our world. In this time of worry and risk we place our hope in our savior and Lord. We pray for protection and for an end to the spread of the Corona virus as well as that our health system and health authorities will have the needed wisdom and the power at this time.

The church will continue with its children’s and youth programs as long as the schools remain open. If there is a change in this area, we will continue to follow the recommendations of guidance of the health department.

On our website pklund.se, we will continuously update information if new guidelines will come from the Swedish health department.

Henrik Åström, Dan Elofsson and Tove Smeds

 

More information in Swedish on Covid-19 can be found here:
The Swedish Health Department www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19
Swedish Crisis Information www.krisinformation.se

Be för mig!

Vi ber gärna för dig

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.

Vill du att vi ber för dig?

Mejla oss här.